Saturday, August 16, 2008

Pateric

" Spre sfârşitul mileniului II, preocupările de spiritualitate s-au reîntors. S-au dovedit falimentare încercările făcute de la Renaştere încoace, îndeosebi în veacurile XVIII-XIX, de a-L expulza pe Dumnezeu din istorie sau chiar a-L nega.
Necazul este că fără o bună călăuzire, viaţa spirituală o poate lua pe căi lăturalnice. Aberaţiile pot fi socotite normalităţi şi anumite stări patologice drept trăiri duhovniceşti înalte.
Iată de ce acum 12 ani ne-am gântit să tipărim , din literatura duhovnicească, o seamă de cărţi care le pot fi de mare folos doritorilor de autentica viaţă spirituală. Ele alcătuiesc colecţia "Isvoare Duhovniceşti"."

Izvoare ale spiritualităţii creştine - Andrei Arhiepiscop al Alba Iuliei

"Am iubit Patericul încă din tinereţe pentru că mi s-a părut cartea cea mai realistă din toată literatura monahală a Rărăsăritului. Dacă, asemenea Sfântului Apostol Pavel, ar fi să împrumut comparaţii din lumea sportului aş spune că Filocalia este tratatul alpinistului, a celui ce a depăşit exerciţile lunecuşurilor facile şi s-a angajat spre vârfuri înarmat cu espadrile, funii şi pitoane; riscul căderii e din ce în ce mai mare, dar şi măsurile de apărare sunt mai severe. În schimb Patericul poate fi manualul schiorului. Se ştie însă că una din primele griji ale instructorului este aceea de a-l învăţa pe elev cum să cadă fără să-şi rupă gâtul şi cum să se ridice fără să-şi frângă picioarele. Aceasta însă presupune eventualitatea căderii. Cititorul neavizat al patericului este uneori scandalizat de istorisirea unor astfel de prăbuşiri, dar nu-i va rămâne străină lecţia redresării. În aceasta constă realismul extraordinarei culegeri de fapte, gânduri şi poveţe monahale, ale cărei pagini sunt deseori vecine cu profunzimea şi sprinteneala proverbului."

Predoslovie - Arhimandrit Bartolomeu Anania

PATERIC - Ediţia a 4-a rev. Alba Iulia; Reîntregirea, 2004

No comments: