Monday, July 28, 2008

Viaţa

viaţa este incompatibilă cu oamenii complecşi pentru că e simplă, dragi prieteni.
No servus!

Thursday, July 24, 2008

astăzi

6 Sunt uimit că de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, voi treceţi atât de repede la o altă evanghelie;
7 nu că este alta, ci numai că sunt unii care vă tulbură şi vor să strice Evanghelia lui Hristos.
8 Dar: chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar propovădui altceva decât ceea ce v-am binevestit noi, să fie anatema!
9 Aşa cum v-am spus-o mai înainte, v-o spun din nou şi acum: Dacă cineva vă propovăduieşte altceva decât ceea ce aţi primit, anatema să fie!
10 Oare caut eu acum să câştig bunăvoinţa oamenilor, sau pe a lui Dumnezeu? sau oamenilor să le plac? Dacă le-aş plăcea oamenilor n-aş fi rob al lui Hristos.
11 Căci vă fac cunoscut fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om;
12 pentru că nici eu nu de la om am primit-o sau am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos.
13 Căci aţi auzit de purtarea mea de altădată întru iudaism, că peste măsură prigoneam Biserica lui Dumnezeu şi o pustiam;
14 şi spoream in iudaism mai mult decât mulţi din cei ce erau de vârsta mea în neamul meu, ca nimeni altul fiind eu râvnitor al predaniilor mele părinteşti."
Galateni cap 1.

"2 Şi chemând la Sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor,
3 Şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.
4 Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăţia cerurilor.
5 Şi cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte.
6 Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării.
7 Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala.
8 Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te sminteşte, taie-l şi aruncă-l de la tine, că este bine pentru tine să intri în viaţă ciung sau şchiop, decât, având amândouă mâinile sau amândouă picioarele, să fii aruncat în focul cel veşnic.
9 Şi dacă ochiul tău te sminteşte, scoate-l şi aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viaţă cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului."
Matei cap. 18.

Părintele Amfilohie in 2004:
Iar acum, să adaug: chiar dacă acele citate anticreştine ale masonilor ar putea fi considerate de către unii a fi o dovadă că acest părinte ar fi dezinformat, cu asemenea ritualuri, cei care aleg francmasoneria se aşează singuri pe ei înşişi sub anatema:

http://www.golden-dawn.com/eu/displaycontent.aspx?pageid=261
http://www.golden-dawn.com/eu/displaycontent.aspx?pageid=262
http://www.golden-dawn.com/eu/displaycontent.aspx?pageid=263
http://www.golden-dawn.com/eu/displaycontent.aspx?pageid=264
http://www.golden-dawn.com/eu/displaycontent.aspx?pageid=265

Am participat un timp la discuţiile de pe forumul paginii francmasoneria.ro . Forumul e inchis de ceva timp, cel mai probabil, din cauza spamului. Au fost şi discuţii interesante, însă la câtva timp după ce forumul a fost închis am primit un mesaj privat prin care eram invitat pe acest forum:
http://spiritliber.forumer.ro/satanism-traditional-f6/satanismul-traditional-t384.htm

Nu cred ca l-aş fi primit de la vreun francmason, însă sunt destul de mari asemănările între ceea ce se promovează în Golden Dawn şi practicile şi învăţăturile satanismului tradiţional. Vă veţi convinge singuri dacă răsfoiţi puţin acel forum.
Acum vor spune unii că mijloacele sunt aceleaşi dar diferă scopul. Noi însă spunem că mijloacele acelea sunt opuse învăţăturilor creştine indiferent de scop. Aceiaşi vor spune că de fapt acele mijloace sunt superioare învăţăturilor creştine. Noi însă le spunem că prin aceasta îşi cauta mândria personală, lucru care e anticreştin. Dar e vreo distanţă de strabătut de la anticreştin până la anticrist? Nu, nu e o cale. E o implicaţie.

Auzeam cândva o tânără spunând că pentagrama îl apără de duhurile necurate pe cel care o poartă. Normal că îl apără din moment ce el se dăruieşte duhurilor necurate. Cum să îl mai deranjeze acelea, daca l-au obţinut deja?
Un preot povestea odată:
un om moare, şi e purtat de un înger. Îngerul il duce in deşert, iar acolo omul acesta vede un sfânt stăruind în rugăciune şi în post înconjurat de mii de demoni. Îl duce apoi într-o cârciuma, iar acolo, erau mulţi oameni beţi, alţii violenţi, alţii râzând nebuneşte, iar între acei oameni era un demon. Unul singur. Se miră omul şi-l întreabă:
"Cum? Acolo, în deşert sunt ataţia demoni în jurul acelui om care se roaga, iar aici eşti numai tu?"
Iar demonul îi răspunde: "Acel om posteşte, se roagă, nu se lasă nicicum în ispitele noastre, nici daca mergem cu miile la el. Aici însă e destul numai unul, pentru că toţi îmi slujesc mie."

Friday, July 18, 2008

about 300 - the movie

am fost si fumator candva... dar din clip lipseste berea... si am uitat sa ma scarpin pe burta si dupa cap.

Sunday, July 13, 2008

Frânturi din râuri rupte.

M-am îngropat în abisul oaselor. M-am scufundat. Când mi-am strigat că sunt la fund am turnat peste mine marmura albă a ochiului meu stâng, să-mi întărească trupul moale de sub adâncul ce-l apasă. Am rămas acolo ca o sculptură vie, cu ochii morţi, sub apă, între oase. Acolo, în oceanul rece se-mprăştia ecoul vieţii.

Priveşte pământul
Din mâna ta caldă!
Priveşte mormântul
Pe trupul cel rece!

Din ceas de jăratic te-a ridicat Cuvântul.
Din fruntea ta albă va pleca tot gândul.

Ascultam ecoul jertfei:

Prometeu striga,înlănţuit, pe-o stâncă din Caucaz, iar vulturul îi potolea lui Zeus foamea, cu necaz.

Ana plângea iar zidul n-o oprea căci viaţa-i primea:
"- Manoli, Manoli,
Meştere Manoli!
Zidul rău mă strânge,
Viaţa mi se stinge!"

Ascultam ecoul păcii:

Ciobănaşul cum vorbea, prin frunte-i curgea gândul ce-l avea, moartea ce-o simţea, nunta ce-o visa:
"Iar la cea măicuţă
Să nu spui, drăguţă,
Că la nunta mea
A căzut o stea,
C'am avut nuntaşi
Brazi si păltinaşi,
Preoţi, munţii mari,
Paseri, lăutari,
Păsărele mii,
Şi stele făclii!..."

Ascultam jertfa vieţii:
"Eli, Eli, lama sabahtani?"